SHTAT

?version=3&hl=en_US" />?version=3&hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true">"Gjithçka nuk është e vërtetë, por e Vërteta është gjithçka." - F. Muja