MBJELLJA LE TË JETË E DYTA, NJOHJA E FARËS E PARA SE FRYTET NUK VAREN NGA QËLLIMI YT, POR NGA FARA.

Më vjen keq,
por qëllimi i mirë s’mjafton për t’i bërë zemrat të lumtura
Ti mund të kesh për qëllim mbjelljen e luleve të bukura
Por nëse fara është e ferrave, pavarësisht qëllimit tënd të mirë
Në vend të luleve të bukura, veç ferrat kanë për të mbirë.
Mbjellja le të jetë e dyta, njohja e farës e para
Se frytet nuk varen nga qëllimi yt, por nga fara.fatmirmuja.al
fatmirmuja.com  

"Gjithçka nuk është e vërtetë, por e Vërteta është gjithçka." - F. Muja